Pokrývač

Pokrývač
pokryvac

(36-69-H/01)

Tříletý učební obor Pokrývač připraví studenty na samostatný výkon povolání pokrývače. Studenti se naučí pokládat i opravovat povlakové a skládané střešní krytiny na plochých i rovných střechách. Absolventi se uplatní při realizaci střech novostaveb i v rámci odborné rekonstrukce památkově chráněných objektů.

Absolvent učebního oboru umí:

  •  samostatně vykonávat pokrývačské práce podle technické dokumentace a prováděcích výkresů, stanovit spotřebu materiálu, kalkulaci a cenu
  • se orientovat v projektové a technické dokumentaci a vytvářet jednoduché náčrty
  • stavět a rozebírat jednoduché lešení nevyžadující speciální zaškolení
  • na šikmých střechách klást a upevňovat krytinu z různých materiálů na bednění, laťování
  • rozebírat a třídit krytinu pro další použití
  • rozměřovat střešní plochu pro kladení krytiny
  • položit a opravit krytinu z různých materiálů, provádět úpravy a opravy na hřebenech, nárožích, v úžlabích a okapech podle druhu krytiny
  • při práci na plochých střechách zhotovovat a opravovat lepenkové krytiny pokládané nahladko na bednění nebo kombinované z vícevrstvých vložkových krytin
  • nanášet penetrační nátěry
  • ovládá základy práce na osobním počítači

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, získají střední vzdělání s výučním listem a mohou se ucházet o studium v nástavbovém studiu na SOU a středních školách příslušného zaměření.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2 (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami, svařování. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content