Truhlář

Truhlář
truhlar

(33-56-H/01)

Tříletý učební obor Truhlář umožňuje studentům naplno ovládnout truhlářské řemeslo. Studenti se naučí používat ruční nářadí, stroje a výrobní zařízení, seznámí se s používanými materiály a ovládnou konstrukční technologie výroby nábytku a truhlářských výrobků.

Absolvent učebního oboru:

 • má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech
 • vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky
 • zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat
 • ekologicky nakládá s veškerým odpadem
 • má základní vědomosti o technologii výroby
 • zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, dílenských náčrtů, používání norem
 • provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu a kontrolu kvality výrobku
 • instaluje a sestavuje hotové výrobky a součásti
 • má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky, umí zpracovat výpis materiálu, kalkulaci a cenu
 • je připraven pro individuální i sériovou výrobu
 • umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě
 • umí zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí, dílců a podskupin
 • zná technologie výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků a jejich povrchové úpravy
 • zná výrobu nábytkových systémů a zařízení bytových interiérů a veřejných místností
 • uplatňuje ergonomické a antropometrické požadavky
 • zabezpečuje ochranu nábytku, umí jej udržovat a odborně opravit
 • umí vyrábět stavebně truhlářské výrobky
 • ovládá základy práce na osobním počítači

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, získají střední vzdělání s výučním listem a mohou se ucházet o studium v nástavbovém studiu na SOU a středních školách příslušného zaměření.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2. (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content