O škole

O škole

Historie a současnost

Střední odborné učiliště stavební existuje v Opavě již od r. 1949. Jak už samotný název napovídá, orientuje se na vzdělávání žáků, kteří po absolvování školy najdou uplatnění ve stavebnictví a navazujících oborech. Je jediným a nejstarším zařízením tohoto druhu v celém regionu Opavska a má dlouhodobou tradici a dobré jméno i mimo okres, neboť výuku některých učebních oborů zajišťuje pro celý region severní Moravy a Slezska (např. obor pokrývač). Dokladem kvality našich žáků je nesporně i pravidelné umístění na předních místech v soutěžích učňovských dovedností. Například ve školním roce 2013/14 naši žáci z několika oborů, konkrétně truhláři, zedníci, tesaři, pokrývači, klempíři vyhráli regionální moravská kola soutěží a postoupili do národních či mezinárodních finále.

Ve svých počátcích byla škola součástí bývalého Komunálního stavebního podniku, předchůdce Okresního stavebního podniku v Opavě. Od r. 1967 se nachází v budovách na ul. B. Němcové 22 v Opavě, které jsou majetkem kraje. Od 1. 7. 1991 je škola samostatný právní subjekt delimitací vyčleněný z OSP. Po privatizaci bývalého OSP škola zajišťuje i odborný výcvik převážně ve vlastních prostorách. V budově na ul. B. Němcové probíhá především teoretická část výuky a praktická výuka oboru Zedník. Dřevařské obory mají praktickou výuku v budově na ul. Jánská, která byla nově vybudována a zprovozněna pro účely odborného výcviku v roce 2003. Dílenský komplex na ul. Kylešovská, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací v letech 2006 – 2007, slouží praktickému výcviku pro obory Elektrikář, Instalatér, Pokrývač, Klempíř a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Škola tak disponuje kvalitním a moderně vybaveným zázemím pro výuku odborného výcviku ve všech oborech, které vyučuje.

Součástí školy je i vlastní školní jídelna o kapacitě 400 jídel a vlastní domov mládeže s kapacitou 90 lůžek. Dopravní spojení je zajištěno vlakem a autobusovými linkami příměstské a meziměstské dopravy. Dopravní obslužnost je zajištěna z Hlučínska, Vítkovska i Budišovska a vyplývá z propojení na úřady a státní instituce v Opavě. I obce nacházející se na trati ČD Ostrava Svinov – Opava – Krnov – Jeseník mají zejména spěšnými vlaky dobrou dosažitelnost. Tím přicházejí do školy žáci i ze vzdálenějších lokalit (Krnovsko, Novojičínsko, Osoblažsko, Ostravsko). Přitom mají možnost výběru mezi ubytováním a dojížděním.

Samozřejmostí je individuální přístup k žákům a jejich schopnostem dalšího rozvoje. Intenzivní a úzká spolupráce se sociálními partnery, stavebními a dřevozpracujícími firmami, výrobci stavebních materiálů a výuka jednotlivých oborů podle vlastních školních vzdělávacích programů zajišťuje maximální propojenost teorie s praxí. Žáci mají také možnost získat dovednosti z oborů příbuzných, což vyžaduje budoucí zaměstnání u zejména malých firem.

Naši absolventi jsou žádáni podnikateli a podniky pro práce s klasickými i moderními technologiemi a podíleli se například na rekonstrukci Národního divadla v Praze, z novějšího období na rekonstrukci střechy Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

o skole | Střední odborné učiliště Stavební | Opava

Skip to content