Zedník

Zedník
zednik

(36-67-H/01)

Tříletý učební obor Zedník připraví studenty na samostatnou zednickou práci. Studenti si osvojí zdění základů, realizace nosných a výplňových zdí, výstavbu příček a komínů. Dále se naučí rekonstruovat nemovitosti, realizovat izolace, sádrokartony, sanace zdiva a vnitřní i vnější omítky.

Absolvent učebního oboru:

  • umí číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb
  • umí zhotovit jednoduché technické náčrty a skici, výpis materiálu, kalkulaci a cenu
  • umí rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce
  • umí postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů
  • umí převzít a dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním
  • umí provádět dlažby a obklady
  • umí jednoduché armovací a betonářské práce
  • umí rekonstrukci, či sanaci stavebních objektů a památek

Příprava v oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví.
Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, získají střední vzdělání s výučním listem a mohou se ucházet o studium v nástavbovém studiu na SOU a středních školách příslušného zaměření.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2. (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content