Instalatér

Instalatér
instalater

(36-52-H/01)

Tříletý učební obor Instalatér připraví studenty na povolání instalatéra. Studenti si osvojí techniky spojování materiálů, osazování spotřebičů a zařízení a provádění zkoušek včetně uvedení celé instalace do provozu. Po absolvování studenti zvládnou kompletní instalatérské práce v oblastech voda, plyn, topení.

Absolvent učebního oboru umí:

 • je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby
 • má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu, především v těchto oblastech:
 • zdroje získávání energie a měření její spotřeby
 • rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže
 • princip a využití základních armatur
 • provozní podmínky sítí
 • umí se orientovat v technické instalační dokumentaci,číst ji a kreslit náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko – ekonomickou nabídku zákazníkovi
 • má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením na aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení
 • orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem
 • používá při montáži pouze řádně ověřené a certifikované výrobky
 • absolvoval svářečský kurz, kurz svařování a pájení mědi a svařování plastů
 •  ovládá základy práce na osobním počítači

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, získají střední vzdělání s výučním listem a mohou se ucházet o studium v nástavbovém studiu na SOU a středních školách příslušného zaměření.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2 (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, svařování. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content