Klempíř

Klempíř
klempir

(23-55-H/01)

Tříletý učební obor Klempíř poskytuje studentům vzdělávání v oblastech ručního, strojního dělení a tváření plechů a profilového materiálu. Studenti se naučí rozeznávat jednotlivé materiály, osvojí si techniku práce a výrobu klempířských výrobků včetně jejich instalace.

Absolvent učebního oboru:

  • umí číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobků
  • je schopen pořídit jednoduché dílenské náčrty výrobků a výpočtem stanovit spotřebu materiálu, kalkulaci a cenu
  • dovede rozlišit základní druhy materiálu, zvláště jemných plechů a respektovat při zpracování jejich mechanické a technologické vlastnosti, zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály
  • dovede zvolit, seřídit a použít základní klempířské stroje
  • dovede rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů, vykonávat veškeré základní operace při ručním dělení, tváření a spojování plechů, používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů
  • dovede vrtat, vystružovat a zahlubovat otvory, řezat závity, brousit na kotoučové brusce, pájet na měkko a provádět základní nátěry
  • dovede v terénu osazovat klempířské prvky
  • ovládá základy práce na osobním počítači

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, získají střední vzdělání s výučním listem a mohou se ucházet o studium v nástavbovém studiu na SOU a středních školách příslušného zaměření.

Zdravotní rizika při práci:

míra rizikových faktorů: Pracoviště učebního obou zařazeno do Kategorie 2 (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, práce ve vnucené pracovní poloze).

Zdravotní rizika:

práce vestoje, náročná na pohybové ústrojí, obsluha ručního nářadí a strojního zařízení, práce ve výškách, práce s nebezpečnými látkami, svařování. V souladu s vyhláškou 288/2003 Sb.

Skip to content