Čistírna odpadních vod Opava

Čistírna odpadních vod Opava

V rámci doplnění učiva instalace vody a kanalizace se žáci čtvrtého ročníku oboru mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení zúčastnili zajímavé exkurze do městské čistírny
odpadních vod. V rámci této akce žáci viděli, jak vypadá proces čištění vody a kam se voda po úpravě
z čistírny vypouští. Počasí nám přálo, a velké poděkování patří paní Ing. Pallové, která nás celou akci
provázela a vše vysvětlila.

Skip to content