Den pro školu

Den pro školu

Dne 1.2.2023 jsme na naši školu pozvali už podruhé v rámci projektu „Den pro školu“ pana Aleše
Hanslíka. Projekt je zaměřen na propojení učitele s dobrovolníky z praxe. P. Hanslík je pracovníkem
ostravské firmy „BorsodChem“ a pro studenty si připravil přednášku na téma: „Zelený pohled na svět“.
Nejprve se studenti seznámili s tím, co se ve firmě vyrábí a co znamená dělat věci zeleně. Dalším
tématem byl pohled na vodík a jeho budoucnost. Součásti přednášky byla energetika, znečišťování
životního prostředí, dělení energetických zdrojů z pohledu trvalé udržitelnosti a konkrétní aplikace ve
výrobní firmě. Na závěr jsme byli pozvání na exkurzi do firmy.

P1200589 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content