Distribuční maturita ČEZ

Distribuční maturita ČEZ

Ve dnech 11.-13.10.2023 se dva žáci naší školy zúčastnili vzdělávací akce pořádanou skupinou ČEZ
pod názvem ,,Distribuční maturita“. Naši školu reprezentovali žáci Michal Ibler – 2MO a David
Moravec – 4MO. Dostali zde mnoho důležitých informací týkající se distribuce elektrické energie
nejen po teoretické stránce, ale bylo jim umožněno si vyzkoušet pracovní nářadí údržby rozvoden a
prohlédnout prostory, kde se běžný člověk jen tak nedostane. Oba se této akce zúčastnili se ctí a byli
odměněni diplomy. Proto jim touto cestou děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

moravec diplom | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
20231011 102305 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content