Dolní oblast VÍTKOVICE – Svět Techniky

Dolní oblast VÍTKOVICE – Svět Techniky

Dne 30. března se žáci druhého ročníku oboru instalatér a žáci třetího ročníku oboru mechanik a
operátor zúčastnili dvou vzdělávacích programů v Dolní oblasti Vítkovice ve Světě Techniky. První
program měl název „Chemická pitva H 2 0“. Žáci odebrali vlastní vzorek vody a následně v analytické
laboratoři změřili několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotili je. K porovnání měli pitnou a mořskou
vodu. V druhém programu s názvem „Záhada jaderné elektrárny“ se žáci seznámili s principem
fungování jaderné elektrárny, dozvěděli se, co je radiace, naučili se ji změřit a zjistili, jak se proti ní
chránit. Celá akce byly velmi podařená, žáci dostali velkou pochvalu, že mají znalosti k této
problematice a nebojí se stát laboranty a pracovníky elektrárny. Velké poděkování patří paní učitelce
Sukeníkové, která celou akci zajistila.

IMG 4709 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content