Exkurze do Osvětimi a Krakova

Exkurze do Osvětimi a Krakova

Dne 9. listopadu 2022 žáci tříd 1MO, 3MO a 3E navštívili koncentrační vyhlazovací tábor v Osvětimi.
Zážitek to byl opravdu smutný, vedoucí k zamyšlení nad tím, co je schopen člověk člověku udělat.
Nejdříve jsme si s výbornými česky mluvícími průvodci prohlédli budovy dnes již muzea v Osvětimi a
následně jsme autobusem přejeli do Březinky. Podrobně jsme byli seznámeni s životem v táboře, ale i
s vyhlazovacími metodami, které fašisté v koncentráku uplatňovali. Ještě plní dojmů z hrůz, které se
děly v Osvětimi, jsme přejeli do druhého největšího města Polska Krakova. Navštívili jsme Wawel,
Rynek gluwny a další pamětihodnosti města. Byli jsme se občerstvit a někteří z nás nakoupili i malé
dárečky k Vánocům. I počasí nám přálo, a tak se nám exkurze parádně vydařila.

20221109 092850 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content