Exkurze Veolia Energie

Exkurze Veolia Energie

V úterý dne 27. 6. 2023 se třída 3MO vydala na exkurzi do firmy Veolia Energii v Ostravě –
Třebovicích. Společnost Veolia Energie ČR je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a
elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.
Elektrárna, která se nachází v Ostravě-Třebovicích disponuje instalovaným tepelným výkonem
764,90 MW a elektrickým výkonem 177 MW. Pro výrobu tepla a elektrické energie se používá černé
uhlí v množství kolem 0,5 milionu tun ročně, které je do elektrárny přepravováno po železnici.
Elektrárna disponuje 8 kotli a 3 turbogenerátory, v současné době v elektrárně probíhá denitrifikace
a odsíření všech jednotek pro splnění přísných emisních limitů TZL, Nox a So2. Exkurze byla velmi
zajímavá, výborně připravená a pro žáky a nás vyučující velmi přínosná.

IMG 20230627 082220 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content