Fajna dilna

Fajna dilna

Dne 16. 5. 2024 třída 2TT navštívila v Ostravě „Fajnou dilnu“.
Zde na ně čekal program, který se skládal ze čtyřech stanovišť. Na prvním stanovišti si metodou drátkování mohli vytvořit srdíčka, na druhém misku z pálené hlíny, na třetím si ukázali základy z oboru elektra a na posledním si vyzkoušeli svařování. Dále si žáci mohli vyzkoušet svoji zručnost i v jiném oboru, než v tom, který si zvolili ke studiu na naší škole. Nakonec byli všichni moc pochválení za svou zručnost.

IMG 20240516 090715307 AE COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content