Heluz 2024 – vítězství a postup

Heluz 2024 – vítězství a postup

Dne 20. března 2024 uspořádalo Střední odborné učiliště stavební v Opavě ve spolupráci s firmou HELUZ cihlářský průmysl a. s. oblastní soutěž Heluz 2024 s mezinárodní účastí. Partnerem soutěže byly Slezské stavby Opava s. r. o. zastoupeny Ing. Kateřinou Krejčí, která přišla osobně soutěžící podpořit.

Dvoučlenná družstva zednických oborů se utkala ve zdění z cihelného systému Heluz, konkrétně postavením zdi tloušťky 44 cm s okenním otvorem a přilehlou příčkou. Komise hodnotila svislost zdiva horizontální rovinu, rozvržení tvarovek, provedení rohu, pohled z vnějšku, pracovní postup, bezpečnost práce atd. Na vše dohlížela odborná porota pod vedením vývojového technika firmy Heluz Bc. Tomáče Menglera.

Soutěžní zadání nejprecizněji zvládli David Molnár (2. ročník) a Miroslav Ambrož (1. ročník) ze Středního odborné učiliště stavebního v Opavě. Za nimi se umístili žáci ze Střední školy technické a zemědělské z Nového Jičína a třetí místo obsadili reprezentanti Střední školy technických oborů, Havířov – Šumbark. Na nepopulárním čtvrtém místě skončili zástupci naší družební školy z Polské Ratiboře. Uznání patří taktéž zástupcům ze Střední odborné školy stavební a dřevozpracující z Ostravy a reprezentantům Odborného učiliště a Praktické školy z Hlučína, jelikož výsledky byly těsné a rozhodovaly opravdu maličkosti.
Soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami dle umístění, které si za svůj výkon bezpochyby zasloužili. První dvě družstva se zároveň kvalifikovaly na  mezinárodní soutěže učňů ŘEMESLO SKILL 2024, která se bude konat ve Vysokém Mýtě.

Pro pedagogy, kteří žáky doprovázeli byl připraven program v podobě školení, které provedl produktový specialista firmy Heluz Ing. Zdeněk Kobza a návštěvy výrobních prostor Smurfit Kappa v Žimrovicích.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou účast, nasazení a reprezentaci jak škol, tak i zednického oboru.

heluz web | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
IMG 20240320 082739 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content