Hodina dějepisu

Hodina dějepisu

To, že hodina dějepisu nemusí probíhat vždy v učebně školy, se přesvědčili žáci maturitní třídy 1MO.
Paní učitelka Květa Hermanová je zavedla na hřiště, ale místo sportovních klání jim dala tento úkol:
Na hřišti a v jeho okolí byly v obálkách schovány odpovědi na otázky z oblasti historie města Opavy a
úkolem bylo najít odpovědi. Všem se zadání velmi líbilo a zodpovědně se úkolu zúčastnili. V závěru
byli žáci pochváleni za plnění úkolů a odpovědi budou odměněny známkou.

Skip to content