Hodina moderní chemie

Hodina moderní chemie

Dne 9.11.2022 navštívili naši školu zástupci VŠCHT Praha s projektem „HODINA MODERNÍ CHEMIE“,
ten byl rozdělen do dvou témat.
První téma: „Chemie a barvy“ – zde si žáci mohli rozšířit znalosti ohledně vnímání barev a světla. Dále
se dozvěděli něco o barevnosti chemických sloučenin, např. jaký je rozdíl mezi pigmentem a barvivem
nebo kde se v běžném životě mohou setkat s fosforescenčními barvami.
Druhé téma: „Chemie a životní prostředí“ – zde si žáci prohlédli, jak vypadá ropa a její jednotlivé
frakce. Dozvěděli se něco o ethanolové a bioethanolové palivové směsi či o rozkladu plastů a jejich
dopad na životní prostředí.
V hodinách byla žákům předvedena názorná ukázka hoření methanolových bublin. Vyrobili si
rajčatovou duhu z rajčatového džusu a bromu. Velký úspěch měla chemická fontána, kterou
předvádějící vyrobili pomocí indikátoru fenolftaleinu. Závěrem se dozvěděli něco o princip vyvolávání
fotografií.
Hodiny byly velmi interaktivní a žákům se líbili.

P1200318 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content