Legio vlak

Legio vlak

Žáci třídy 1MO se v úterý 25.  dubna vydali na velmi zajímavou exkurzi do Legiovlaku, který se na své cestě po České republice zastavil také na opavském východním nádraží. Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou napodobeninu legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Odborný výklad při procházce věrnými replikami vozů zajišťoval průvodce v legionářském stejnokroji tak, aby atmosféra té doby byla co nejdokonalejší. Podařilo se mu žáky vtáhnout do doby, kdy se Češi vzdali svého pohodlí a vstoupili do nebezpečného boje o svobodu.

20230426 080148 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content