Oblastní soutěž Heluz 2022 s mezinárodní účastí

Oblastní soutěž Heluz 2022 s mezinárodní účastí

Dne 11. května 2022 uspořádalo Střední odborné učiliště stavební v Opavě ve spolupráci s firmou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. oblastní soutěž Heluz 2022 s mezinárodní účastí. Partnerem soutěže byly Slezské stavby Opava s. r. o.

Dvoučlenná družstva zednických oborů se utkala ve zdění z cihelného systému Heluz, konkrétně postavením zdi tloušťky 44 cm s rohem a okenním otvorem. Komise hodnotila svislost zdiva horizontální rovinu, rozvržení tvarovek, provedení rohu, pohled z vnějšku atd.

Soutěžní zadání nejlépe zvládli Denis Schrom a Adrian Laci ze Středního odborné učiliště stavebního v Opavě. Za nimi se umístili žáci ze Střední školy stavební a dřevozpracující z Ostravy a třetí místo obsadili reprezentanti Střední školy technických oborů, Havířov – Šumbark. Na nepopulárním čtvrtém místě skončili zástupci naší družební školy z Polské Ratiboře, kterým patří velký dík za to že nabídku soutěžit přijali. Uznání patří taktéž zástupcům ze Střední odborné školy z Bruntálu a Odborného učilišti a Praktické školy z Hlučína, jelikož výsledky byly těsné a rozhodovaly opravdu maličkosti.
Soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami dle umístění, které si za svůj výkon bezpochyby zasloužili

Po dobu trvání soutěže si mohli žáci okolních základních škol prohlédnout dílny, výkony soutěžících a vyzkoušet virtuální realitu, kde měli z několika modulů např. zdění zdi, spojování kabelů, pájení plastů, hašení požárů a třídění odpadů. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou účast, nasazení a reprezentaci jak škol, tak i zednického oboru.

loga | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
IMG 1974 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content