Opavští instalatéři slaví úspěch

Opavští instalatéři slaví úspěch

Už 26. ročník soutěže Učeň instalatér 2024 pořádaný Cechem topenářů a instalatérů ČR spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a SŠ polytechnickou Brno, Jílová. Letošní ročník byl opět součástí doprovodného programu Stavebního veletrhu Brno, který je zároveň zařazen do Přehlídky České ručičky 2024.
Účastnit se směli pouze žáci 3. ročníku oboru instalatér, kteří nemají ukončené žádné jiné středoškolské vzdělání a nejsou v době konání soutěže starší dvaceti let.
Montáž vodoměru, plynoměru, WC, umyvadla se stojánkovou baterii a otopné soustavy včetně montáže dvou otopných těles, to byly úkoly, které na 25 mladých instalatérů čekaly. Hodnotil se také konečný výrobek, montážní postup, rozměry, provedení rozvodu, tlaková zkouška, pořádek a bezpečnost na pracovišti.Žáci naší školy zaznamenali velký úspěch. Jan Říman obsadil konečné 3. místo a Václavu Birtkovi utekla medaile jen o vlásek a obsadil krásné 6. místo. Ve velké konkurenci se výše jmenovaní neztratili a ukázali své nabyté vědomosti, dovednosti a zápal o obor instalatér.
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek.

IMG 8514 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content