Přednáška American center

Přednáška American center

V pátek 13.10. se žáci tříd 1MO, 2MO a 3MO postupně zúčastnili přednášky pořádané Knihovnou města Ostravy – American center na téma Kulturní šok: Jak se Američance žije v Ostravě. Účelem akce bylo žáky seznámit se základními kulturními rozdíly a přiblížit život v USA. Celá přednáška proběhla v prostorách naší školy a byla pouze v angličtině, nicméně zejména v nižších ročnících byla její úroveň přiblížena dosavadním znalostem jazyka.
Žáci se kromě základních informací a rozdílů dozvěděli také něco o tzv. stereotypech, které obě národnosti provází a způsob, jak se tyto stereotypy odráží na naše vnímání dané kultury.
Na závěr bylo možné debatovat a ptát se, čehož všechny zúčastněné třídy hojně využily.

IMG 3638 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content