Přednáška firmy CEMEX

Přednáška firmy CEMEX

Dne 7. 5. 2024 proběhla na našem učilišti odborná přednáška na téma podlahy. Přednášky se zúčastnili chlapci oboru zedník ze všech tří ročníků.

O tom, že správné provedení podlahových vrstev není vůbec jednoduchou záležitostí přednášel pan Ing. Daniel Šmíd, zástupce firmy CEMEX. Přednášku doplnil obrázky, krátkými videi realizací, ukázkou materiálových vzorků a praktickými ukázkami.

Pan přednášející rovněž podotkl, že na stavbách bohužel potkává málo skutečných odborníků – řemeslníků. Chlapce snad přesvědčil, že pokud budou svou profesi ovládat a stanou ve svém oboru odborníky, nemusí se o zaměstnání a pěkný výdělek obávat.

PXL 20240507 093410590.MV COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content