Přednáška na téma USA

Přednáška na téma USA

Ve středu 8.11. proběhla (v rámci přípravy na ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka) přednáška na téma USA  – základní fakta + vzdělávací systém, která byla pořádaná Knihovnou města Ostravy, konkrétně American Center. Žáci 4MO se během dvou vyučovacích hodin seznámili se základními fakty z historie i současnosti USA a zároveň se dozvěděli základní rozdíly mezi výukovou v ČR a USA. Celá akce byla v anglickém jazyka a byla pro zúčastněné všestranně prospěšná. Těšíme se na další podobné akce!

Skip to content