Příšerky v hlavě

Příšerky v hlavě

Dne 27.dubna 2022 proběhly na naší škole ve spolupráci s Integračním centrem Praha workshopy na téma dez(informace) a předsudkyo cizincích, které vedl lektor osvětových workshopů Robert Netuka. Zážitkovou a atraktivní formou (online úniková hra) byli žáci vedeni k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu, analyzovat mediální sdělení, rozvíjet kritické myšlení a toleranci. Zároveň měli příležitost dozvědět se více o cizincích v České republice. Workshopy se konají na škole v rámci projektu (DEZ)INFORMACE, jehož součástí je kampaň ,,Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta“.

IMG 2925 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content