Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

V pondělí 3. června 2024 byla na Středním odborném učilišti slavnostní atmosféra, došlo totiž
na předávání maturitních vysvědčení žákům oboru mechanik pro elektrotechnická a instalatérská
zařízení a oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby.
Letos byl maturitní ročník opravdu úspěšný. Maturitní vysvědčení přebíralo z rukou ředitele školy
pana Mgr. Miroslava Weisze, zástupce hospodářské komory pana Václava Hona, zástupkyně pro
teoretické vyučování Mgr. Vlasty Galisové a třídní učitelky Radky Pindurové dvanáct žáků třídy 4MO.
Z těchto absolventů byli 4 vyznamenaní.
Nezbývá než všem absolventům popřát do života všechno nejlepší, hodně zdraví a hlavně dobré
uplatnění na trhu práce.

IMG 9442 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content