Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

V pátek 2. června byla na Středním odborném učilišti slavnostní atmosféra. V jídelně školy došlo totiž
na předávání maturitních vysvědčení žákům oboru mechanik pro elektrotechnická a instalatérská
zařízení a oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby.
Letos byl maturitní ročník opravdu úspěšný. Maturitní vysvědčení přebíralo z rukou ředitele školy
pana Mgr. Miroslava Weisze, zástupce hospodářské komory pana Václava Hona, zástupkyně pro
teoretické vyučování Mgr. Vlasty Galisové a třídní učitelky Květy Hermanové osmnáct žáků třídy 4MO.
Z těchto absolventů bylo 6 vyznamenaných.
Nezbývá, než všem absolventům popřát do života všechno nejlepší, hodně zdraví a hlavně dobré
uplatnění na trhu práce.

20230602 093626 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content