Slezské muzeum

Slezské muzeum

Na konci školního roku jsme se třídou 2MO vyrazili na návštěvu Slezského zemského muzea v Opavě.
Toto muzeum je nejstarší veřejné muzeum ve střední Evropě. Historická výstavní budova nabízí mj. i
expozici Slezsko, která je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické události Slezska. O tuto expozici
projevili žáci velký zájem. Tato expozice zahrnuje všechna tři podlaží historické výstavní budovy. První
oddíl expozice nese název Příroda Slezska, druhá část se jmenuje Encyklopedie Slezska a závěrečný
oddíl je nazvaný Historie Slezska.
Žákům se prohlídla muzea velice líbila a hodnotí ji jakou přínosnou v oblasti historie.

Skip to content