Fiktivní požár na SOU stavebním

Fiktivní požár na SOU stavebním

Rušno bylo na naší škole v dopoledních hodinách v pondělí 14.2.2022. Žáci, zaměstnanci, ale i náhodní kolemjdoucí s údivem přihlíželi příjezdu čtyř zásahových hasičských vozů za zvuku houkajících sirén.

Hasičské cvičení bylo sice dopředu plánováno, ale na druhou stranu se jednalo o utajovanou akcí, o které vědělo jen minimum lidí.  Cílem bylo prověřit v praxi připravenost záchranných složek a školy při zvládnutí krizové situace po stránce technické, personální i organizační.

Hasiči zasahovali u simulovaného požáru, „založeného“ v nejvyšším 12. patře domova mládeže. Dým se šířil chodbami a byl zaznamenán požárními hlásiči. Po ohlášení požáru dorazily vozy HZS k budově školy v řádu několika minut. Okamžitě natáhli hadice po schodišti a zároveň vysunuli z vozidla Tatra žebřík s plošinou, který dosáhl až do nejvyššího zakouřeného patra. Na plošinu vstoupil jeden z hasičů a žebřík jej vyvezl až k balkonu pokoje, ve kterém „hořelo“. Požár byl velmi rychle zlikvidován.

Tento simulovaný zásah nás přesvědčil o připravenosti a profesionalitě našeho HZS i dobrém zabezpečení naší školy pro tyto události.

Miroslav Weisz

ředitel

IMG 1560 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Odkaz na galerii obrázků

Skip to content