Výuka češtiny trochu jinak…

Výuka češtiny trochu jinak…

V rámci literární výchovy proběhla speciální kreativní hodina zaměřená na poznání avantgardních směrů, konkrétně dadaismu. Všichni studenti se do výzvy pustili s odhodláním a vytvořili z novinových ústřižků jednoduché dadaistické výtvory založené na principu náhody. Vybrané výtvory je možné si prohlédnout na nástěnce v chodbě v 1. patře

Skip to content