Zachraň jídlo

Zachraň jídlo

Dne 11.dubna 2023 navštívili žáci tř.1MO v Obecním domě Galerii Eisler, kde se konala interaktivní výstava ,,Zachraň jídlo“. Zážitkovou formou byli vtaženi do globální a české problematiky nakládání s potravinami. Dozvěděli se hodně zajímavého jako např. trvanlivost a uchování potravin, způsoby a délka dopravy jednotlivých druhů zeleniny a ovoce z celého světa, využití nespotřebovaných potvavin a jiné. Všichni si aktivitu a výstavu společně užili. Akce se konala v rámci projektu ,,Neplýtvej jídlem, Opavo!

IMG 3238 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content