Závěrečné učňovské zkoušky

Závěrečné učňovské zkoušky

Ve dnech 14. 6. – 16. 6. 2023 proběhla na Středním odborném učilišti závěrečná část učňovských zkoušek ve všech učebních oborech. Všech 81 žáků prokázalo před zkušební komisí dostatečné znalosti a tím splnilo poslední podmínku pro získání výučního listů, z toho 14 žáků prospělo s vyznamenáním. Závěrečné zkoušky byly letos opravdu úspěšné. Slavnostní předávání výučních listů proběhne v pátek 23. 6 2023 v Městském domě kultury Petra Bezruče.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme a do dalšího života přejeme hlavně zdraví, spokojenost a dobré uplatnění na trhu práce.

20230615 120709 COLLAGE | Střední odborné učiliště Stavební | Opava
Skip to content