Den otevřených dveří

Ve čtvrtek dne 21. listopadu jsme u nás přivítali zájemce z řad rodičů a žáků, kteří se přišli informovat o možnostech studia na naší škole v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si budovy školy, odborné učebny a zmodernizovaná…

Číst článek

Soutěž družstev v piškvorkách

Dne 13.11.2019 proběhlo na Slezském gymnáziu v Opavě oblastní kolo v piškvorkách. Soutěžilo celkem 17 týmu. Za naší školu soutěžily tři družstva ve složení: první družstvo: Tesař Samuel, Wischin Matěj, Kostera Michal, Drašák Vojtěch, Vítek Denis ze třídy 3MO, druhé…

Číst článek

OF ve stolním tenisu 2019

Dne 6.11.2019 proběhlo v herně TJ Sokol Kateřinky okresní finále ve stolním tenisu chlapců a dívek. Za naší školu soutěžilo družstvo ve složení Jan Sommer, Karel Wanke, Tadeáš Čupa ze třídy 2MO a Jiří Střílka ze třídy 2EZK. Hoši bojovali…

Číst článek

Adaptační program 2019

V polovině měsíce září 2019 se jako každoročně konaly pro žáky 1.ročníků příměstské adaptační programy ve spolupráci s neziskovou organizací Eurotopia CZ Opava. Z důvodu letošního chladného počasí proběhly všechny 4 programy v tělocvičně Tyršova stadiónu v Opavě. Uskutečnily se za účasti třídních učitelů…

Číst článek

Návštěva Prahy s 4MO

Přichází podzim, vše kolem zraje…jablka, hrušky, švestky… A pomalu „zrají“ i naší maturanti ze třídy 4MO k maturitě. Letos, v posledním ročníku střední školy, si musí hoši utřídit všechny nabyté znalosti, aby je pak mohli beze zbytku prodat u tzv. „zkoušky…

Číst článek

Bytovky u Alberta

Zednická teorie názorně! Zedníci 2. ročníku navštívili v rámci odborných předmětů výstavbu bytových domů na Olomoucké ulici naproti hypermarketu Albert. Teoreticky nabyté vědomosti o konstrukčních systémech a stavebních materiálech si osvěžili názornými ukázkami v průběhu svého putování za skeletovou…

Číst článek

Ekonomika – učební materiál

Na webu školy v sekci ŠKOLA v podsekci DIGITÁLNÍ UČENÍ MATERIÁLY si v adresáři Učebnice v předmětu Ekonomika můžete stáhnout učební podpůrné texty. Můžete si jej přímo stáhnout zde:…

Číst článek

Organizace zahájení školního roku 2019/20

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019 sudým týdnem.   Pondělí 2. září Žáci vyšších ročníků 1. a 2. h. třídnické práce ve třídách dle rozpisu. Žáci 1. ročníků od 10 h. shromáždění v jídelně školy. 2MO GAL…

Číst článek